Hľadať

História kávy

 

Niektorí znalci vravia, že kávovník sa začal pestovať v Jemene roku 575 po Kristovi, ale určite môžeme konštatovať, že jeho pestovanie tam bolo vysoko rozvinuté okolo 15. storočia.

 

Najstaršia káva arabica mala pôvod v horských lesochtropickej Mriky. Niektoré z týchto lesov prežívajú dodnes v častiach juhozápadnej Etiópie, plošiny Boma v juhovýchodnom Sudáne a v oblasti Marsabit v severnej Keni. Káva rastie približne v sto rozličných tropických krajinách, na všetkých osídlených kontinentoch sveta, okrem Európy.

 

Pre milióny farmárov je to ich jediný príjetim. Pre mnoho krajín je to hlavný export, tak robiac kľúč do ekonómií dobrého počtu rozvojových krajín.

 

Káva je magické vlákno spájajúce odlišných a vzdiaiených ľudí, kdekoľvek zbierajúcich svoje prevzácne višne - od polodivých stromov stále rastúcich v lesoch Etiópie, ku Javanským kávovým záhradám, ku vulkanickým svahom, ktoré sú farbené množstvom ľudí zo Strednej Ameriky.

 

Zaujímavosti o kávovníku

 

Kávovník je rastlina, ktorá produkuje plody ( kávové semená ). Jeho pôvod je z horských lesov Etiópie. Ako významná potravinárska plodina sa rozšíril do všetkých oblastí trópov. Je to zelený polotropický ker, ktorý sa pestuje v Brazílii, Afrike, Indii, Vietname a iných krajinách.

Rod kávovníka Coffea zahŕňa vyše 50 druhov kávovníkov. Každý druh kávovníka je niečím jedinečný a preto sa tieto druhy medzi sebou krížia a šľachtia, čím sa dosiahne väčšia odolnosť proti škodcom, ktorý môžu napáchať veľmi vysoké škody. V priemyselnom merítku sa pestujú iba tri druhy kávovníkov. Kávovník arabský so svojimi odrodami, kávovník robusta a kávovník liberijský.

 

Kávovníku sa darí najmä v teplom a vlhkom podnebí s teplotami okolo 18 až 22 °C.  Potrebujú veľké množstvo vlahy aj slnka. Každému kávovníku vyhovuje iné podnebie. Na plantážach sa vysádzajú až po dosiahnutí výšky okolo 30 až 50 centimetrov na slabo kyslých a hlinitých pieskoch. Do tej výšky sa predpestujú v bavlnených obaloch. Kávovníky sa dožívajú vysokého veku, až do tridsiatich rokov. Prvá úroda je po dvoch alebo troch rokov.  Najlepšia úroda kávovníka je priemerne po piatich až šiestich rokov a potom sa úroda rok čo rok znižuje. O kávovníky sa treba však aj dobre starať a je potrebné ich stále hnojiť, obrezávať a chrániť proti silnému slnku.

 

Bobuľa ( plod ) má veľkosť 10 krát 5 mm s dvomi plochými semenami. V zrelosti je oplodie červené, ale existujú aj rastliny so žltým.  Na rastline môžu rásť súčasne plody i kvety. Plody dozrievajú cca 9 až 14 mesiacov po odkvitnutí.

Existujú 3 základné druhy kávovníkov. Tieto tri druhy sa od seba odlišujú hlavne chuťou kávy, rastom a svojimi nárokmi na pestovanie. Veľký vplyv na chuť kávy má aj oblasť v ktorej kávovník rastie. Jemnejšie kávové zrná a nižší obsah kofeínu obsahuje káva, ktorá je pestovaná vo vyšších nadmorských výškach.

 

Kávovník  Arabský - patrí medzi najvýznamnejšie druhy kávovníkov na svete. Tento kávovník rastie vo vysokých nadmorských výškach ( 1000 až 1 800 m. )  čo z neho robí menej odolný proti chorobám a škodcom. Ideálne podmienky pre neho sú miernejšie teploty do 24 °C. Plody z arabského kávovníka patria medzi najkvalitnejšie kávové zrna na svete. Káva obsahuje menej kofeínu a má jemnejšiu a lahodnejšiu chuť.  Kávovník arabský dorastá  do výšky troch metrov a prvé plody začína dávať  3 roky po vysadení. Len jedna pätina vypestovaného množstva sú veľmi kvalitné zrná.  Ostatná úroda spadá do nižších tried. Spracovanie kávy Arabica  je veľmi náročné a káva musí prejsť procesom fermentácie, ktorý sa nazýva aj proces mokrej metódy. Tento proces je finančne náročnejší a preto sú aj ceny pri týchto druhoch kávy vyššie.

 

Kávovník Robusta - je druhým najvýznamnejším kávovníkom. Rozdiel medzi Arabicou je hlavne v jej lahodnosti,chuti a obsahu kofeínu. Obsahujú dva až tri krát viac kofeínu. Je však menej náročnejšia na pestovanie a odolnejšia voči škodcom.  Prvú úrodu poskytuje už 2 roky po vysadení. Kávovník Robusta sa pestuje vo výškach 500 až 900 m.  Kávové zrna sa spracovávajú takzvanou suchou metódou, ktorá je nie je tak finančne náročná ako mokrá metóda. Tým je aj cena kávy Robusta podstatne nižšia.

 

Kávovník Liberica - je najmenej významným kávovníkom na svete. Jeho výška môže byť až 18 metrov, čím sa zaraďuje medzi najvyššie kávovníky.  Kávové zrná sú veľké, ale majú len priemernú kvalitu. Požíva sa výhradne len do zmesí.

Fotogaléria Kopi Luwak

BLACK COFFEE s.r.o.

Župná 42

953 01 Zlaté Moravce

Tel: 037/642 22 44

Mobil: 0905 956 687

E-mail: info@luwak.sk

Copyright © BLACK COFFEE s.r.o.

Všetky práva vyhradené.